SPLOŠNI POGOJI

REZERVACIJA

Rezervacija je narejena, ko dobimo pisno potrjeno rezervacijo po emailu. Pogodba pomeni, da se je potnik s tem, ko je potrdil rezervacijo, obvezal z našimi splošnimi pogoji, ki so navedeni spodaj.

CENA

Ker turistična agencija ni davčni zavezanec, se davka na dodano vrednost (DDV) ne obračunava na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

PLAČILO POSREDOVANJA STORITEV

Po prejemu povpraševanja za sestavo potovanja na podlagi izbora želenih storitev, agencija stranki pošlje račun za sestavo individualnega potovanja na osnovi posredovanja določenih storitev. Po plačilu računa, ki je izveden preko bančnega nakazila, agencija sestavi program storitev po željah stranke. Cena posredovanja ter sestave potovanja je odvisna od trajanja potovanja, koliko oseb bo udeleženih ter koliko storitev je vključenih v potovanje.

PLAČILO ARANŽMAJA

Potnik plača ob rezervaciji 50 % celotne vrednosti aranžmaja, preostalo polovico cene aranžmaja pa najmanj 14 dni pred odhodom. Če je rezervacija narejena 14 dni pred odhodom, mora potnik v celoti (100%) plačati znesek potovanja.

Plačilo mora biti izvedeno preko bančnega nakazila.

ODPOVED POTOVANJA

Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:

– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 10 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 30 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 40 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 80 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 7 dni do 0 dan pred začetkom potovanja organizator obdrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja

Omenjeni stroški se navezujejo tudi na potnikove zahteve po spremembi odhoda, namestitve ter ostalih storitev, ki so vključene v potovanje.

RIZIKO ODPOVEDI (POTOVALNO ZAVAROVANJE)

Priporočamo, da potnik v času rezervacije sklene potovalno zavarovanje v primeru bolezni ali smrti.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA POTOVANJ

Organizator programa lahko odpove ali spremeni program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog.

Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najpozneje 5 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode potnikov, ampak potnikom vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu neizkoriščenih storitev.

PRITOŽBE

Potnik nas obvesti ob kakršni koli pritožbi že med samim potovanjem ali maximalno 7 dni po zaključku potovanja. Vse pritožbe morajo biti poslane v pisni obliki.

PRISTOJNOST

Za reševanje težav ali neskladja glede neizpolnjevanja pogodbe velja splošna metoda pogajanj. V primeru, ko pogajanja niso uspešna je za nadaljnje postopke pritožb ter arbitraž pooblaščeno sodišče v Sloveniji.

DRUGO

Organizator ima pravico do zvišanja cen, če je prišlo do sprememb v tečaju valut, na podlagi katerih je izračunan aranžma, do povečanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali ostalih storitev (hoteli itd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Cene so informativnega značaja in so lahko spremenjena brez opozorila. Tur. organizator ni odgovoren za spremembe cen.

POKLIČITE NAS ZA NASVET
TEL. +386 51 310 047 ali
info@gourmetravel.eu
NAJDETE NAS TUDI NA